საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 28 მარტის სხდომის დღის წესრიგი, თბილისი, დასაწყისი 16 საათზე

 

1.         ახალი აგრობიოტექნოლოგიის საშუალებით აგროპროდუქტების ხარისხის ამაღლების შესახებ.

მომხსენებელი:  ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი რამაზ გახოკიძე.

2.         მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com