საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 29 მარტის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

 

1.            აკადემიკოს არჩილ ვაშაკიძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.         აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.         მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com