საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 30 მარტის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 13 საათზე

 

1.         ნახევრად ტკბილი და ნახევრად მშრალი ღვინოების მიღების თანამედროვე ხერხები.

მომხსენებელი:  ტექნიკის დოქტორი, პროფესორი მ. ორმოცაძე;

2.         ლიმონისებური რეჰანის ნედლეულიდან მიღებული ეთეროვანი ზეთის ქიმიური შედგენილობის გამოკვლევა.

მომხსენებელი: ტექნიკის დოქტორი, პროფესორი ლ. კოტორაშვილი.

3.         მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com