საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მარტის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.   აკადემიკოს არჩილ ვაშაკიძის ინფორმაცია 2016 წელს გაწეული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.    ნახევრად ტკბილი და ნახევრად მშრალი ღვინოების მიღების თანამედროვე ხერხები.

        მომხსენებელიტექნიკის დოქტორი, პროფესორი . ორმოცაძე;

3.  აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებულის "მოამბის" ხაზით 2016 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

      მომხსენებლები: აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებულის    "მოამბისმთავარი რედაქტორი, აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; პასუხისმგებელი რედაქტორი აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

 

4.  მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com