საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 10 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.         სათიბების რაციონალური გამოყენება,

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი იოსებ სარჯვალაძე.

2.         აკადემიკოს გივი ცაგურიშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.         ძაღლისა და კატის ქცევის თავისებურებანი,

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი  ნაირა მამუკელაშვილი.

4.        მიმდინარესაკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com