საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 10 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი ; თბილისი, 12 საათი.

1.         ყველი და პროპიონმჟავა,

მომხსენებელი:  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ნინო გაგელიძე.

2.         მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com