საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 28 აპრილის სხდომის დღის წესრიგი თბილისი; 12 საათი

1..    აკადემიის მიერ საერთაშორისო და ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებთან გაფორმებული მემორანდუმების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე;

2..   ინფორმაცია ქუთაისის აკ. წერეთლის უნივერსიტეტის აგრონომიული ფაკულტეტის მიერ 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგებისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი:  აკ.წერეთლის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი როლანდ კოპალიანი;

3..   მიმდინარე საკითხები:

a)   ინფორმაცია მეაბრეშუმეობისასოციაციის (BACSA) მე-8 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ, შეკი-აზერბაიჯანი 2017 .

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე;

b)   ინფორმაცია მე-IX საერთაშოროსოსამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციისმეცხოველეობის პროდუქტების ხარისხისუვნებლობის, წარმოებისა და გადამუშავების ამაღლების თანამედროვე პრობლემებიშესახებ. ვინიცა-უკრაინა 2017 .

            მომხსენებელი: დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com