საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 16 მაისის სხდომის დღის წესრიგი; თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

 

1.   „ტყის კოდექსისახალი ვარიანტის განხივლვა და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება.

მომხსენებელი: მეტყევე-ექსპერტი მერაბ დვალი,

თანამომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მერაბ მაჭვარიანი.

2.   მიმდნარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com