საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 მაისის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.   შამპანურის წარმოება საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები

მომხსენებელი:   ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი . ხოსიტაშვილი

2.   საფუვრების კოლექციის შექმნა -

მომხსენებელი:   ტექნიკის დოქტორი . ორმოცაძე.

3.         მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com