საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია; აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 23 მაისის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1   აკადემიკოს ელგუჯა შაფაქიძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2– აკადემიკოს შოთა ჭალაგანიძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com