საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 25 მაისის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, 12 საათი

1.       აკადემიკოს  რეზო ჯაბნიძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.       მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com