საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2017 წლის 30 მაისის თვის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, 13 საათი

 

1. მცირე კონტურიან სათიბებში შეფუთული სენაჟის დამზადება მცირე მექანიზაციის ბაზაზე.

მომხსენებელიტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი რევაზ რუსეიშვილი.

2 . აგრარული განათლების სისტემა საქართველოში.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com