საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილება 2017 წლის 31 მაისის სხდომის დღის წესრიგი. თბილისი, დასაწყისი 12 საათზე

1.       გივი ჯაფარიძის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.       გადაწყვეტილების მიღება თამაშთა თეორიის საფუძველზე -

მომხსენებელიაკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი   ომარ ქეშელაშვილი

3.       პაატა კოღუაშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

4.        მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com