საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 12 ივნისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო
განყოფილების 2017 წლის  12 ივნისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                               დასაწყისი   12 საათზე

1.         მომთაბარე მეღორეობის შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი გიორგი ბოჭორიშვილი

2.         მცირე მექანიზაციის ბაზაზე მცირე კონტურიან სათიბებში შეფუთული სენაჟის დამზადების შესახებ.

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი რევაზ რუსეიშვილი.

3.         მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com