საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 15 ივნისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილება,

2017 წლის 15 ივნისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                        დასაწყისი 12 საათზე

1.         აკადემიკოს . ნიკოლეიშვილის ანგარიში 2016 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.         ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკის პირობებში სოფლის მეურნეობის განვითარების პრაქტიკული მიმართულებების შესახებ

მომხსენებელი:  აკადემიკოსი თამაზ კუნჭულია.

3.         მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com