საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 ივნისის სხდომა

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის  29 ივნისის   სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი,                                                                                                       დასაწყისი   12 საათზე

1.    სასქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკდემიის  დაარსებიდან 60 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიებების საორგანიზაციო სამუშაოების შესახებ,

მომხსენებელი: სასქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკდემიის  ვიცე-პრეზიდენტი  აკადემიკოსი  გივი   ჯაფარიძე;

2.   პრობლემების შესახებ, რომელთა მოგვარებაც უნდა მოხდეს სახელმწიფოს ძალისხმევით, რადგან ისინი ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკის  მექანიზმებს  არ  ექვემდებარებიან,

მომხსენებელი:  აკადემიკოსი Yთამაზ კუნჭულია;

3.    ყურძნის გადამუშავების ახალი ტექნოლოგია,

მომხსენებელიაკადემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია.

4.   მიმდინარე საკითხები.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com