საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 14 სექტემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის  14 სექტემბრის სხდომის

 

დღის წესრიგი      

თბილისი,                                                            დასაწყისი   12 საათზე

1.         ინოვაციური ტექნოლოგიები ფუტკრის პროდუქტების წარმოებისა და გადამუშავების საქმეში.

მომხსენებელისოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი,

პროფესორი გიორგი მაძღარაშვილი.

2.    ფუტკრის დაავადებები საქართველოში - თანამედროვე მდგომარეობა.

მომხსენებელი: ბიოლოგიის დოქტორი ვენერა სტეფანიშვილი.

3.    მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com