საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 სექტემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
პროდუქტების შენახვისა
და გადამუშავების სამეცნიერო
განყოფილების
2017 წლის 18 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                            დასაწყისი  12  საათზე

1.         ეტიკეტირების თანამედროვე მოთხოვნების შესახებ;

მომხსენებელი:   ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი . ბეგიაშვილი.

2.         ციტრუსებზე და მწარე წითელ წიწაკაზე უნარჩენო და რესურსდამზოგი ტექნოლოგიებით "რედუცენტების კრიზისის" დაძლევის აქტუალური მიმართულებების შესახებ.

მომხსენებელი:  ტექნიკის დოქტორი, პროფესორი . ალხანაშვილი.

3.         მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com