საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 18 სექტემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 

სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების  2017 წლის

18  სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                                             დასაწყისი   12  საათზე

1.   საქართველოში სატყეო დარგის განვითარების ძირითადი მიმართულებების შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო სააგენტოს უფროსი, ეკონომიკის დოქტორი თორნიკე გვაზავა.

2.   მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com