საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 21 სექტემბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების 
2017 წლის 21 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                       დასაწყისი 12 საათზე

1.     მრავაწლოვანი კულტურების ჯიშთა გამოცდის სამსახურის აღდგენის შესახებ,

მომხსენებელი:  აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი. 

2.     მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com