საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს 2017 წლის 27 სექტემბრის სხდომა

საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემია

სამეცნიერო   საბჭოს  2017  წლის  27  სექტემბრის  სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი ,                                                                            დასაწყისი  13  საათზე

  1. ცოცხალი  ორგანიზმების ადაპტირების   ბიო-ქიმიური მექანიზმების შესახებ.

მომხსენებელი:  ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი გურამ ტყემალაძე.

  1. მაღალმთიან რეგიონებში მეძროხეობის ეკოლოგიური პროდუქციის   წარმოების ეკონომიკური
    ასპექტების შესახებ.

მომხსენებელი:   სოფლის მეურნეობის დოქტორი ერნა კალანდია.

  1. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com