საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 29 სექტემბრის სხდომა

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის
აკადემიური
საბჭოს
2017
წლის  29 სექტემბრის  სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი,                                                                                                             12 საათი

1. ორგანული სუბტროპიკული მემცენარეობის წარმოების პერსპექტივების შესახებ;

        მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა.

 

2.  ბულგარეთში ჩატრებული საერთაშორისო კონგრესისმანქანები სოფლის მეურნეობაშიშესახებ;

        მომხსენებელი: აკადემიკოსი ჯემალ კაციტაძე.

 

3. ინფორმაცია რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საკონფერენციო საგრანტო პროექტისმევენახეობა და მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში იტორიული ასპექტები და პერსპექტივები”- შესახებ;

        მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

 

4. ინფორმაცია TAP-ის (ტროპიკული სოფლის მეურნეობის პლატფორმა) პარტნიორთა ანსამბლეის მე-5 შეხვედრის შესახებ (ვენტიანი, ლაოსი);

        მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

 

5. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ჯიშთა გამოცდის სამსახურის აღდგენის აუცილებლობის შესახებ.

 6.   მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com