საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 12 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო

განყოფილების 2017 წლის 12  ოქტომბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                    დასაწყისი 12 საათზე

1.       ბიოსტიმულატორები, ხილ-კენკროვანი ნედლეულიდან ბრენდპროდუქტების მიღების შესახებ,

          მომხსენებელი: ტექნიკის დოქტორი, პროფესორი  . კალატოზიშვილი.

2.       მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com