საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 13 ოქტომბრის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2017 წლის 13  ოქტომბრის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                    დასაწყისი  12  საათზე

1.       სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგიის შესახებ,

           მომხსენებელი: აკადემიკოსი რევაზ ასათიანი.

2.       მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com