საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 განცხადება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განმარტება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნირებათა აკადემიის მიერ გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკაში“ (2017 წლის 16 ნოემბერი) გამოქვეყნებული განცხადების საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსის) ასარჩევად სამეცნიერო განყოფილებების ვაკანტურ ადგილზე გამოცხადებული კონკურსის შესახებ:

          საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში შემოსული ზეპირი შეკითხვის პასუხად, რომელიც შეეხება აკადემიის ნამდვილ წევრად, აკადემიკოსად კანდიდატების არჩევას, ტექსტში მითითებულია: რომ აკადემიკოსად შეიძლება არჩეული იქნას აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, აგრეთვე აგრარული მეცნიერების დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე მეცნიერები. ამასთან დაკავშირებით აღვნიშნავთ, რომ მეცნიერების დოქტორთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე მეცნიერებში იგულისხმება შესაბამისი დარგის დოქტორები. შემდგომ, როგორც ტექსტშია.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com