საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭო

სოფლის  მეურნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

აკადემიური საბჭოს 2017 წლის  1 დეკემბრის  სხდომის

დღის     წესრიგი          

 თბილისი                                                                                 12 საათი

1.         საოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგიის შესახებ.

მომხსენებელი:  აკადემიკოსი  რევაზ  ასათიანი.

  2.         ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დაარსების 60 წლისთავთან დაკავშირებით ჩატარებული გასვლითი სამეცნიერეო კონფერენციების შესახებ (ბათუმი, ქუთაისი, გორი).

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

3.         ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  ნამდვილ წევრად ასარჩევად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე კანდიდატთა შემოსული დოკუმენტაციის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

  4. მიმდინარე საკითხები.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com