საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის განცხადება

თბილისი, 04 დეკემბერი, 2017 წელი

       თანახმად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წესდების X თავის მუხლი 41-ის და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური საბჭოს მიერ დამტკიცებული (ოქმი #3, 28 მარტი 2014 წელი) არჩევნების ჩატარების დებულებისა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის 16 ნოემბრის #01/51 ბრძანებით შექმნილი საექსპერტო-საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ სამეცნიერო განყოფილებების ვაკანტურ ადგილებზე გამოცხადებულ კონკურსში (გაზეთისაქართველოს რესპუბლიკა”, 16 ნოემბერი, 2017 წელი) დაშვებულნი არიან:

1.         აგრონომიულ სამეცნიერო განყოფილებაში - სპეციალობა 0101 "აგრონომია", სპეციალიზაცია” 010103 "აგროტექნოლოგია" (1 ადგილი):

Kopaliani R•           როლანდ კოპალიანი - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, . წერეთლის სახელმწიფო უნოვერსიტეტის რექტორის აპარატის უფროსი, აგრარული ფაკულტეტის სუპტროპიკული კულტურების დეპარტამენტის სრული პროფესორი. (CV  იხილეთ ბმულზე).

 

Liparteliani•           ოთარ ლიპარტელიანისაქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი,სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, სსიპ სოფლის მეურენობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენმტრის მთავარი სპეციალისტი(CV  იხილეთ ბმულზე).

 

 

 

2.         აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებაშისპეციალობა 0415 ‘”აგროინჟინერია”, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის  მექანიზაცია

(აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის) (1 ადგილი):

Putkaradze Z•           ზაურ ფუტკარაძეფილოსოფიის დოქტორი-სოფლის მეურნეობა, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აჭარის სამეცნიერო-საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. (CV  იხილეთ ბმულზე).

 

 

 

 

3.         სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვის და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილებაშისპეციალობა 0104 “სასურსათო ტექნოლოგია” (1 ადგილი):

Gvinianidze•           თემურ ღვინიანიძე - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, .წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის სასურსათო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის სრული პროფესორი(CV  იხილეთ ბმულზე).

Quridze•           მურმან ქურიძეტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ენოლოგთა ეროვნული კავშირის თავმჯდომარე, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის აღორძინების კავშირის თავმჯდომარე, მევენახეობისა და მეღვინეობის საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი.  (CV  იხილეთ ბმულზე).

Begiashvili•           ნანა ბეგიაშვილი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე. (CV  იხილეთ ბმულზე).

 

Revishvili•           თემურ რევიშვილი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, (აიპ) საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ჩაის, სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორი, საინჟინრო ტექნოლოგიური ლაბორატორიის ხელმძღვანელი(CV  იხილეთ ბმულზე).

 

 

 

 

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com