საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სოფლის მეუნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

სოფლის  მეუნეობის   მეცნიერებათა  აკადემიის

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების  11 დეკემბრის  სხდომის

დღის     წესრიგი

თბილისი                                             14 საათი

1.     ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0415 აგროინჟინერია, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია”) მონაწილე კანდიდატის შესახებ.

მომხსენებელი: აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე

2.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0415 აგროინჟინერია, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია”) მონაწილე კანდიდატის მოხსენება სამეცნიერო მოღვაწეობის შესახებ.

ტექნიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ზაურ ფუტკარაძე (რეგლამენტი - 15 წუთი);

3.     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილიწევრის (აკადემიკოსად) ასარჩევ კონკუსში (სპეციალობა 0415 აგროინჟინერია, სპეციალიზაცია 041502 “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია”) მონაწილე კანდიდატისათვის რეკომენდაციის ან დაშვების მიცემის შესახებ. (ფარული კენჭისყრა);

4. მიმდინარე საკითხები.

 

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com