საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმა აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 24 იანვრის სხდომის

 დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                                           დასაწყისი 12 საათზე

1.         აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2017 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აგრონომიული განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული  მდივანი, დოქტორი რევაზ ლოლიშვილი.

2.  აკადემიკოს გოგოლა მარგველაშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის  შესახებ.

3. მიმდინარესაკითხები.

 

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com