საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
აკადემიური საბჭოს 26 იანვრის სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი,                                                                 12 საათი

1. ინფორმაცია ჩინეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: “თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ინოვაციების ფორუმის”  შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

2. აკადემიის მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელი:  აკადემიის პრეზიდენტი აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

3. ინფორმაცია აკადემიის მიერ გამოცხადებული კონკურსშიაგრარულ დარგში საუკეთესო ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომისათვის 2017 წლის პრემიის მინიჭების შესახებშემოსული ნაშრომების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

4. აკადემიის 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმისა და ჩასატარებელი ღონისძიებების შესახებ.

მომხსენებელი:  აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი  გივი ჯაფარიძე. პრეზიდენტის მოადგილე დოქტორი ანატოლი გიორგაძე.

5. აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი.

6. აკადემიის მეცხოველეობისვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი.

7. აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

8. აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ნუგზარ ბაღათურია;

9. აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი;

10. აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელს ჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი.

11. აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების მიერ 2017 წელსჩატარებული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

12. მიმდინარე საკითხები.

1.     ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის სახელზე 2018 წლის 11 იანვარს შემოსული საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომლების წერილის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

2.     ინფორმაცია საქართველოს სახალხო დამცველის სახელზე 2017 წლის 29 დეკემბერს შეტანილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილის სამეცნიერო დარგში, ქალბატონ ნანა ბეგიაშვილის წერილის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

 

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com