საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

მეცხოველეობის, ვეტერინარიის და საკვებწარმოების და აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილებების გაერთიანებული სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის, ვეტერინარიის და საკვებწარმოების და აგროსაინჟინრო

სამეცნიერო განყოფილებების 2018 წლის 16 თებერვლის

გაერთიანებული სხდომის

დღის  წესრიგი

თბილისი                                                                                    დასაწყისი   12 საათზე

                  

1.                2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი.

2.         2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების რეცენზირების შესახებ.

მომხსენებლები: სოფლის მეურნეობის დოქტორი თენგიზ ფირცხალაიშვილი

                 სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი გიული გოგოლი

3.         ფარული კენჭისყრა.

4.         მიმდინარე საკითხები.

*   *   *

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო საბჭოს 2018 წლის 13 თებერვლის სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი ,                                                დასაწყისი 13 საათზე

1.         ალკოჰოლურ და უალკოჰოლო სასმელების წარმოებაში ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების გამოყენების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გურამ ტყემალაძე.

2.         საქართველოში პირველი   მრავალფუნქციური აგრარული პორტალის შესახებ.

 მომხსენებელი:   ბიორაციონალური   ტექნოლოგიის კვლევითი ცენტრის დირექტორი  ნიკოლოზ ზაზაშვილი.

3.         მიმდინარე საკითხები.

 

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com