საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების

სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 20   თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                  დასაწყისი 12 საათზე

1 აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადამუშავების მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2018 წლის ამოცანების შესახებ.

მომხსენებელი:   აკადემიის სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შენახვისა და გადმუშავების მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები.

2.   ატმის გადამუშავების უნარჩენო ტექნოლოგია

მომხსენებელი:   ტექნიკის დოქტორი ელენე კალატოზიშვილი.

3. მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com