საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 22 თებერვლის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 22 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

. თბილისი                                                                                    დასაწყისი 12 საათზე

1.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის, აკადემიკოს . ქარქაშაძის ანგარიში 2017 წელს გაწეული მუშაობისა და 2018 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

2.         აკადემიის 2017 წლის  ფინანსური საქმიანობის ანგარიში და 2018 წლის ბიუჯეტის შესახებ;

       მომხსენებელი: აკადემიის მთავარი ბუღალტერი  . სოზიაშვილი.

3.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის

 2018 წლის არჩევნების დროებითი დებულების პროექტის შესახებ;

   მომხსენებელი: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

4.         მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com