საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

სოფლის მეურნეობის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის   27  თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი ,                                                                                                                             დასაწყისი 12 საათზე

1.         2017  წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების შესახებ.

          მომხსენებელი:  აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

2.         2017 წლის საუკეთესო ფუნდამენტური, საგანმანათლებლო და გამოყენებითი ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენ კონკურსში შემოსული ნაშრომების რეცენზირების შესახებ.

          მომხსენებელი :  აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა.

3.         ფარული  კენჭისყრა.

4.         აკადემიკოს რევაზ ასათიანის ანგარიში  2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

5.         აკადემიკოს თამაზ კუნჭულიას ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

6.       მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com