საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების
სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის  27 თებერვლის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                          დასაწყისი   12 საათზე

1.     აკადემიის მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2018 წლის ამოცანების შესახებ.

                 მომხსენებლები: მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოები მიმართულების ეროვნული კოორდინატორები;

2.     აკადემიკოს   თენგიზ ყურაშვილის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.     სოფლად ვეტერინარიის დონისა და მისი ამაღლების გზების შესახებ.

                     მომხსენებელი: აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი.

4. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com