საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის, ვეტერინარიისა და საკვებწარმოების სამეცნიერო
განყოფილების 2018 წლის  5 მარტის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                         დასაწყისი   12 საათზე

1. აკადემიკოს გურამ ტყემალაძის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2. საქართველოში შემოყვანილი მეკვერცხული კროსის პროდუქტიულობის მაჩვენებლები.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი თენგიზ ფირცხალაიშვილი

3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატურის წარდგენის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი

4. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com