საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის   6 მარტის   სხდომის

დღის წესრიგი     

თბილისი,                                                                                                                 დასაწყისი  12 საათზე

1.         აკადემიკოს ზაურ ჩანქსელიანის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

2.   ინფორმაცია / თემის _ ,,საქართველოს ნიადაგური საფარის და მასში ორგანული ნახშირბადის  შემცველობის შესწავლა  (2კმx2კმ) გამოკვლევის ბადით” (გრანტის  ფარგლებში მონაწილეობს  NASA) მიმდინარეობის შესახებ.

        მომხსენებელი:    აკადემიკოსი ზაურ ჩანქსელიანი .

3. აკადემიკოს ვალერიან ცანავას ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

4. აზოტის იზოტოპის - 15N-ის გამოყენებით სასუქის აზოტის ნიადაგის ორგანულ ნივთიერებაში ჩართვის ინტენსიობის და მდგრადობის შესწავლის შედეგების შესახებ.

5. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატურის წარდგენის შესახებ.

       მომხსენებელი:    აკადემიკოს-მდივანი გოგოლა მარგველაშვილი.

6. მიმდინარე საკითხები.  

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com