საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

6 მარტის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი,                                                                                 დასაწყისი   12 საათზე

1.  აკადემიის აგროსაინჟინრო მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შედეგებისა და 2018 წლის ამოცანების შესახებ.

         მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ირაკლი  ყრუაშვილი.

2.     აკადემიკოს არჩილ ვაშაკიძის ინფორმაცია 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

3.     აკადემიკოს ჯემალ კაციტაძის ინფორმაცია 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ

4.    საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად კანდიდატურის წარდგენის შესახებ.
          მომხსენებელი: აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

5.     მიმდინარე საკითხები.

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com