საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

10 მაისის სხდომის

 

 დღისწესრიგი

 

თბილისი,                                                                                       დასაწყისი   12 საათზე

 

1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახურის     2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: აგროსაინჟინრო კვლევის სამსახურის უფროსი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი ნუგზარ ებანოიძე.

 

2. სამეცნიერო კონფერენციასამთო მიწათმოქმედების მექანიზაცია, პრობლემები, პერსპექტივებიჩატარების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიკოსი შოთა ჭალაგანიძე, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

3. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com