საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმა აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების

2018 წლის 24 მაისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                           დასაწყისი 12 საათზე

1.        საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის სტანდარტებისა და სრეტიფიცირების კვლევის სამსახურის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: სტანდარტებისა და სრეტიფიცირების კვლევის სამსახურის უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი ქეთევან მჭედლიშვილი.

2.        საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბიოაგროწარმოების სამსახურის   2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: ბიოაგროწარმოების სამსახურის უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი, გოჩა წერეთელი.

3.        საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მცენარეთა მიროგამრავლებისა (ინ ვიტრო) და უვირუსო სარგავი მასალის კვლევის სამსახურის   2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: მცენარეთა მიროგამრავლებისა (ინ ვიტრო) და უვირუსო სარგავი მასალის კვლევის სამსახურის უფროსი ლალი მოსიაშვილი.

4.        საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების კვლევის სამსახურის 2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: ბოსტნეული და ბაღჩეული კულტურების კვლევის სამსახურის   მთავარი სპეციალისტი ირმა ირემაშვილი.

5.        საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახურის   2017 წლის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში.

მომხსენებელი: ნიადაგის ნაყოფიერების კვლევის სამსახურის უფროსი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი ზაურ ჩანქსელიანი.

6.        მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com