საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმის 2018 წლის 30 მაისის სხდომის

დღის წესრიგი

ქ. თბილისი                                                                   დასაწყისი 12 საათზე

1.         საქართველოს პარლამენტის აპარატსა და საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას შორის გაფორმებული მემორანდუმის შესახებ.

        მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გ. ალექსიძე.

2.         საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო_კვლევითი ცენტრის 2017 წლის სამეცნიერო _კვლევითი საქმიანობის შესახებ.

              მომხსენებელი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის

              სამინისტროს  სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დორექტორი,

              პროფესორი ლ. უჯმაჯურიძე.

3.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ

      მომხსენებლები: სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე,

                      აკადემიკოსი ნ. ქარქაშაძე, აკადემიკოსი ჯ. გუგუშვილი

4.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

   მომხსენებლები:      აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გ. ალექსიძე

  სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, აკადემიკოსი ნ. ქარქაშაძე

5.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოსთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ.

         მომხსენებლები: სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე- აკადემიკოსი ნ. ქარქაშაძე, აკადემიკოსი ჯ. გუგუშვილი.

6.         მიმდინარე საკითხები:

6.1.      ინფორმაცია აჭარაში თუთის აბრეშუმხვევიას 2018 წლის საცდელ_საჩვენებელი გამოკვების შესახებ.

     მომხსენებელი: აკადემიკოსი ე. შაფაქიძე.

6.2.      საქართველოს  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის დარგობრივი მიმართულების ეროვნული კოორდინატორების დამტკიცება.

              მომხსენებელი: აკადემიკოსი ე. შაფაქიძე,

6.3.      საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში აგრარიკოს მეცნიერთა სამეცნიერო მიღწევების ამსახველი მონაცემთა ბაზის შექმნის შესახებ.

               მომხსენებლები: აკადემიის ვიცე_პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;

               აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

    

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com