საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის 20 ივნისის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მეცხოველეობის  და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
 2018 წლის  20 ივნისის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                                დასაწყისი   12 საათზე

 

1. მეცხოველეობაში სანაშენე მუშაობის ორგანიზაციული საკითხებისა და მისი ეფექტურობის შესახებ.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიული გოგოლი.

2. საქართველოში რთული ნაჯვარი და ადგილობრივი ჯიშის ღორების ჰელმინთოზურ დაავადებათა გავრცელების შესახებ.

მომხსენებელი: ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი შადიმან ფოცხვერია.

3.  მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com