საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
მეცხოველეობის  და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
 2018
წლის  21 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                         დასაწყისი   12 საათზე

1.  მერძეულ პროდუქტიულობაზე სარძევე ჯირკვლების დაავადებების გავლენისა და მათი მკურნალობის შესახებ.

მომხსენებელი: ვეტერინარიის დოქტორი  გიორგი ბუცხრიკიძე.

         2.  მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com