საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის 26 სექტემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                    დასაწყისი   12 საათზე

1.        ქართული ვაზის გენოფონდის კვლევა, მოძიება, დაცვა და მიმდინარე კვლევების მდგომარეობა და შედეგები.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ნოდარ ჩხარტიშვილი, პროფესორი ლევან უჯმაჯურიძე.

2.        მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com