საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის 10 ოქტომბრის

სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                დასაწყისი   13 საათზე

  1. 1.აკადემიკოს რეზო ჯაბნიძის ანგარიში 2017 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

  1. 2.იაპონიიდან ინტროდუცირებული მანდარინის ჯიშების აგროეკოლოგიური და აგროტექნოლოგიური თავისებურებების, პროდუქტიულობისა და / ნიშან-თვისებების შესწავლის შედეგების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი რეზო ჯაბნიძე

  1. 3.მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com