საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2018 წლის

22 ოქტომბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                             დასაწყისი   12 საათზე

1.         საქართველოში საასოფლო-სამეურნეო მანქანების რემონტისა და წარმოების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ზაზა მახარობლიძე.

2.         კალაპოტისა და ნაკადის ურთიერთქმედების თავისებურებების შესახებ.

მომხსენებელი: ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი დავით გუბელაძე.

 

3.         მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com