საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო

განყოფილების  2018 წლის 29 ოქტომბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                                დასაწყისი 16 საათზე

     

1. სურსათში ანტიბიოტიკების ნაშთებთან ასოცირებული რისკები ადამიანის ჯანმრთელობისათვის.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცანტრის მთავარი სპეციალისტი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი მამუკა კოტეტიშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები.

 * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** * * * * * *

სსმ  მეცნიერებათა  აკადემიის  პრეზიდიუმის   სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმის 2018 წლის 25 ოქტომბრის სხდომის

დღის  წესრიგი:

ქ. თბილისი                                                                                         დასაწყისი 12 საათზე

                                          

1 .   აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია ქალაქ პეკინში ჩინეთის  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში სამუშაო ვიზიტის შესახებ.

2 .  ინკლუზიური ზრდის ეკონომიკური მოდელი;

    მომხსენებელი: აკადემიკოსი თ. კუნჭულია                                 

3 .  ინფორმაცია შავი, კასპიის ზღვებისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნების მეაბრეშუმეობის ასოციაციის (BACSA) –ს საერთაშორისო კონფერენციის მზადებასთან დაკავშირებით.

     მომხსენებელი: აკადემიკოსი ე. შაფაქიძე.

4 .  მიმდინარე საკითხები:

აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გურამ ალექსიძის ინფორმაცია უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სფეროში ხანგრძლივი და ნაყოფიერი სამეცნიერო_საგანმანათლებლო საქმიანობისათვის აკადემიის წევრთა და თანამშრომელთა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საპატიო სიგელებით დაჯილდოების შესახებ.

 

 

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com