საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმ აკადემიის პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს
  სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2018 წლის  9  ნოემბრის პრეზიდიუმის სხდომის

დღის წესრიგი

. თბილისი                                                             დასაწყისი 12 საათზე

1.         საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის როლი აგრარული მეცნიერების განვითარებაში და სამომავლო პერსპექტივები.

         მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი . ალექსიძე

2.         აგრარულ დარგში 2018 წლის საუკეთესო ნაშრომისათვის საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრემიის მინიჭებასთან
დაკავშირებული კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

        მომხსენებელი: აკადემიკოსი . შაფაქიძე

3.         აგრარულ სფეროში წარმატებული მეცნიერების საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო სიგელებით დაჯილდოება.

      მომხსენებელი: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი . ალექსიძე

4            მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com