საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 მეცხოველეობის  და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების
2018 წლის  15 ნოემბრის სხდომის

დღის წესრიგი

თბილისი                                                                                     დასაწყისი   12 საათზე

1.       ძუძუთა გოჭის გამოზრდის თანამედროვე მოთხოვნების შესახებ.

             მომხსენებელი:   სოფლის მეურნეობის  დოქტორი გიორგი ბოჭორიშვილი

2.       ძაღლის განვითარების პერიოდიზაციის შესახებ.

             მომხსენებელი:   სოფლის მეურნეობის დოქტორი ნაირა მამუკელაშვილი

3.      მიმდინარე  საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com