საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სსმმა სამეცნიერო საბჭოს სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო საბჭოს 2018 წლის 13 დეკემბრის სხდომის

დღის   წესრიგი

თბილისი                                                                                  დასაწყისი 12 საათზე

1.         სატყეო პოლიტიკის შესახებ.

მომხსენებელი:   სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი გაგოშიძე.

2.         საქართველოში მეაბრეშუმეობის დღევანდელი მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები.

მომხსენებელი:   სოფლის მეურნეობის  დოქტორი,  ნარგიზ ბარამიძე.

3.         “ქართული მეჩაიეობა” – წიგნის პრეზენტაცია

მომხსენებელი:  აკადემიკოსი თამაზ კუნჭულია.

4.         მიმდინარე საკითხები

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com